for space in mobile

iPad優惠


四季饗宴超精采
買iPad全系列最高贈1500點購物金
輕鬆換購美食外送金&居家必備品
活動期間:即日起 – 111/4/5
精采5G購機方案 799元

999元

1199元 1399元(含)以上
贈送Hami Point
購物金(一點一元)
 500點 1,000點  1,200點  1,500點
下載Hami Pay,點選Hami Go,輕鬆換購美食外送金&居家必備品
點我看詳情

精采5G購機方案


  • 自111/1/3起至111/4/5止
  • 中華電信指定iPad服務據點(含特約服務中心) / 網路門市
  • 新申租門號、攜碼移入成功、符合續約條件(或無租約)之客戶
  • 折$5,000。查詢VIP資格
  • 最高可折$1,000。
月繳金額 599元 799元 999元 1,199元 1,399元 1,599元 1,799元 2,699元
iPad Pro 11.0
5G 128G(2021)
36個月 23,290 21,790 20,290 17,790 15,790 13,790 10,290 1,790
30個月 24,290 23,290 22,290 19,790 17,790 15,790 13,790 5,790
24個月 25,790 24,790 24,290 21,790 19,790 18,790 16,790 10,790
iPad Pro 11.0
5G 256G(2021)
36個月 26,190 24,690 23,190 20,690 18,690 16,690 13,190 4,690
30個月 27,190 26,190 25,190 22,690 20,690 18,690 16,690 8,690
24個月 28,690 27,690 27,190 24,690 22,690 21,690 19,690 13,690
iPad Pro 11.0
5G 512G (2021)
36個月 32,190 30,690 29,190 26,690 24,690 22,690 19,190 10,690
30個月 33,190 32,190 31,190 28,690 26,690 24,690 22,690 14,690
24個月 34,690 33,690 33,190 30,690 28,690 27,690 25,690 19,690
iPad Pro 11.0
Wi-Fi 128G (2021)
36個月 18,390 16,890 15,390 12,890 10,890 8,890 5,390 0
30個月 19,390 18,390 17,390 14,890 12,890 10,890 8,890 890
24個月 20,890 19,890 19,390 16,890 14,890 13,890 11,890 5,890
iPad Pro 11.0
Wi-Fi 256G(2021)
36個月 21,390 19,890 18,390 15,890 13,890 11,890 8,390 0
30個月 22,390 21,390 20,390 17,890 15,890 13,890 11,890 3,890
24個月 23,890 22,890 22,390 19,890 17,890 16,890 14,890 8,890
iPad Pro 11.0
Wi-Fi 512G (2021)
36個月 27,390 25,890 24,390 21,890 19,890 17,890 14,390 5,890
30個月 28,390 27,390 26,390 23,890 21,890 19,890 17,890 9,890
24個月 29,890 28,890 28,390 25,890 23,890 22,890 20,890 14,890
iPad Pro 12.9
5G 128G(2021)
36個月 32,890 31,390 29,890 27,390 25,390 23,390 19,890 11,390
30個月 33,890 32,890 31,890 29,390 27,390 25,390 23,390 15,390
24個月 35,390 34,390 33,890 31,390 29,390 28,390 26,390 20,390
iPad Pro 12.9
5G 256G(2021)
36個月 35,890 34,390 32,890 30,390 28,390 26,390 22,890 14,390
30個月 36,890 35,890 34,890 32,390 30,390 28,390 26,390 18,390
24個月 38,390 37,390 36,890 34,390 32,390 31,390 29,390 23,390
iPad Pro 12.9
5G 512G(2021)
36個月 41,790 40,290 38,790 36,290 34,290 32,290 28,790 20,290
30個月 42,790 41,790 40,790 38,290 36,290 34,290 32,290 24,290
24個月 44,290 43,290 42,790 40,290 38,290 37,290 35,290 29,290
iPad Pro 12.9
Wi-Fi 128G(2021)
36個月 28,090 26,590 25,090 22,590 20,590 18,590 15,090 6,590
30個月 29,090 28,090 27,090 24,590 22,590 20,590 18,590 10,590
24個月 30,590 29,590 29,090 26,590 24,590 23,590 21,590 15,590
iPad Pro 12.9
Wi-Fi 256G (2021)
36個月 31,090 29,590 28,090 25,590 23,590 21,590 18,090 9,590
30個月 32,090 31,090 30,090 27,590 25,590 23,590 21,590 13,590
24個月 33,590 32,590 32,090 29,590 27,590 26,590 24,590 18,590
iPad Pro 12.9
Wi-Fi 512G (2021)
36個月 36,990 35,490 33,990 31,490 29,490 27,490 23,990 15,490
30個月 37,990 36,990 35,990 33,490 31,490 29,490 27,490 19,490
24個月 39,490 38,490 37,990 35,490 33,490 32,490 30,490 24,490
iPad Air (2020)
LTE 64G
36個月 16,790 15,290 13,790 11,290 9,290 7,290 3,790 0
30個月 17,790 16,790 15,790 13,290 11,290 9,290 7,290 0
24個月 19,290 18,290 17,790 15,290 13,290 12,290 10,290 4,290
iPad Air (2020)
LTE 256G
36個月 21,490 19,990 18,490 15,990 13,990 11,990 8,490 0
30個月 22,490 21,490 20,490 17,990 15,990 13,990 11,990 3,990
24個月 23,990 22,990 22,490 19,990 17,990 16,990 14,990 8,990

iPad Air (2020)
Wi-Fi 64G

36個月 12,490 10,990 9,490 6,990 4,990 2,990 0 0
30個月 13,490 12,490 11,490 8,990 6,990 4,990 2,990 0
24個月 14,990 13,990 13,490 10,990 8,990 7,990 5,990 0
iPad Air (2020)
Wi-Fi 256G
36個月 17,490 15,990 14,490 11,990 9,990 7,990 4,490 0
30個月 18,490 17,490 16,490 13,990 11,990 9,990 7,990 0
24個月 19,990 18,990 18,490 15,990 13,990 12,990 10,990 4,990

貼心小叮嚀


  1. 詳細方案優惠內容與限制請詳閱精采5G方案頁面
  2. iPad服務據點詳細資訊請至中華電信網路門市查詢。上述機型/顏色/容量供貨情況依各服務據點現場為準,數量有限售完為止,詳情請洽門市人員。
  3. 受限於無線傳輸特性,行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異;若使用地點無法支援LTE網路,則可能會轉為UMTS網路,連線速率將會降低,此外在同一地點、同一時間、同時上網人數太多,而造成網路壅塞時,有可能產生暫時無法連線上網情形。如於室內使用,因受建物遮蔽效應及室內裝潢影響,收訊品質及連線速率,可能會不如室外,甚至收不到信號。
  4. 您可向本公司申請行動上網服務試用,試用期間最長為七天(168小時),每一證號每三年可申請試用乙次為限,點我看詳細內容。
  5. 參加本公司優惠購機方案或通信費優惠方案者,如欲提前解除合約,依約定內容繳付購機補貼款及/或電信費用補貼款。